O NAS

_PIK9858Pomysł obozów zrodził się z chęci przedłużenia, kontynuacji zajęć prowadzonych przez cały rok szkolny, ale też umożliwienia kontaktu ze sztuką tym dzieciom, którym np. obowiązki szkolne utrudniają tak aktywny udział w zajęciach dodatkowych.

Dziś, po tylu latach staramy się również zaproponować doświadczonym już „artystom” takie formy, które poszerzą ich zainteresowania, poprawią warsztat, uaktywnią. Stąd różne rodzaje tańca, plastyki, ale i kuglarstwo, śpiew czy sport.

_DSC0169Starannie dobieramy ośrodki tak, aby stwarzały możliwość prowadzenia czterech czy pięciu grup symultanicznie. Były kameralne – co za tym idzie w pełni oddane dla naszych potrzeb i w miarę możliwości niezbyt drogie, aby jak największą część funduszy móc przeznaczyć na ciekawie, fachowo prowadzone zajęcia, wycieczki, nagrody i oczywiście opiekę medyczną.

Nie zatrudniamy osób z ogłoszenia. Wszyscy nasi instruktorzy współpracują z nami w ciągu roku, mają bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Mają też pasję i jadą z nami po to, aby dzielić się tą pasją z innymi – z Państwa dziećmi. Nie mogliście więc Państwo wybrać lepiej. Cieszę się, że jesteście na naszej stronie, że zainteresowała Was nasza propozycja.

_PIK9186Zapraszam na wspólne wakacje!!!

Anna Kolanowska,

Organizator

ania-web-201x300


by